ONZE DIENSTEN

Blue Ocean Strategy

Uw verkoopsstrategie vanuit het standpunt van de koper

  • Het in kaart brengen van uw marktpropositie. 
  • Marktbenadering met maximale succesratio. 
  • Visuele klantgerichtheid.

Het doel van dit programma is het toetsen van uw strategie aan de Blue Ocean-strategie. Hoe kan u zich bewegen naar de blauwe oceaan? Schepen zijn immers veilig in de haven, maar daarvoor zijn ze niet gebouwd.

Het programma draagt de naam ‘Blue Ocean’ op basis van het boek ‘Blue Ocean Strategy’ (C.Kim en R.Mauborgne, 2005). De auteurs beargumenteren dat concurrentiestrijd alleen nog maar leidt tot een bloedige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten in hetzelfde water. Klanten willen een uitvlakking van de specificaties zodat ze meer keuzevrijheid hebben en leggen zodoende een brutale prijsdruk op. Zij willen uw producten en diensten herleiden tot onderling uitwisselbare grondstoffen (‘commodities’).

Het gehele proces van de ontwikkeling van deze rode oceaan komt hier aan bod. Uw concurrentie en markten brengen wij gedetailleerd in beeld, en plaatsen ook uw organisatie op deze marktfoto. Een bedrijfsstrategie neigt vaak naar het volgen van ofwel een differentiërende ofwel een lage kosten-strategie. Een keuze voor differentiatie brengt per definitie een hoge verkoopprijs met zich mee, terwijl een lage-kosten-strategie kostenleiderschap nastreeft. Blue Ocean Strategy verenigt deze twee uitersten door nadruk te leggen op waarde voor de klant.

Blauwe oceanen staan voor de creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnen marktgebieden. Deze vorm van waarde-innovatie kan een voorsprong van meer dan tien jaar op de concurrentie inhouden. Onze methodiek bestaat er in om in een aantal fases van deze strategie samen met u te ontwikkelen. Uw strategie wordt op één pagina visueel voorgesteld. Het is de richting die u uitvaart om uzelf attractief in de markt te positioneren. Uiteindelijk wordt de strategie op duidelijke wijze gecommuniceerd met uw organisatie en worden alle beslissingen in de organisatie geijkt of deze bijdragen aan deze vaarrichting.
 

Dit programma brengt u een aantal voordelen:

  • Visuele kaart van alle marktproposities volgens de beleving van de kopers
  • Organisatorisch draagvlak voor de strategie
  • Gerichte commerciële acties die leiden tot omzetgroei
  • Terugverdien-effect van onze prestaties