Faq

Onze aanpak past in een bredere transformatie van het bedrijf. Op basis van onze contacten en afstemmingen zijn vandaag de meest gevraagde transformaties gericht op volgende resultaatsgebieden:

·         Produceer op duurzame ecologische wijze

·         Ontwikkel grote wendbare en flexibele productieprocessen

·         Ontwikkel samen het productieproces, het eindproduct en het onderhoud samen in één stroom. Gebruik de beste bewezen technologie; blijf moderniseren

·         Blijf binnen de marktstandaarden van procesontwikkeling. Overspecificatie jaagt de investering omhoog en beperkt de leveringsmogelijkheden.

·         Reduceer uw transactie- en archiefkosten door digitalisatie: snel en foutloos orders verwerken

·         Betrek uw personeel in de efficiëntie-ontwikkeling

·         Netwerk met andere fabrieken

·         Slim outsourcen bespaart malaises

Professionaliseren is een breed begrip, maar eigenlijk bent u niet tevreden met hoe het vandaag loopt. Wij verstaan onder professionaliseren het volgende: zichtbare toegevoegde waarde, intern ondernemerschap en hoge beslissingssnelheid.

Er dient meer aandacht te zijn voor de resultaten en de toegevoegde waarde. De eerste stap is de afstemming wat de huidige situatie is en wat de knelpunten zijn. Dit combineren we met het toekomstbeeld. Dit programma noemen we blue audit. De uitvoering van het programma valt onder de servicelijn blue tonic.

Dat begrijpen wij zeer goed, en vanuit onze ervaring weten we hoe elitair denkend externe consultants kunnen zijn. Zij hebben ook moeite om ten gronde uw verdienmodel en organisatie te begrijpen. Wij hebben op elk project een terugverdiendheid voor onze opdrachtgever. Wij verrassen u graag met onze aanpak en dienstverlening. Wij zijn geen adviesbureau. Wij zijn experts die oplossingen realiseren. Wij willen graag luisteren en samenwerken. Dit leidt tot graduele gezamenlijke inzichten en acties. Kleine stappen verlagen het risico van onrust en onbegrip in de organisatie.

 Hoeveel?

  • verkoopmarge hebt u al weggeven omwille van de angst van de concurrentie?
  • kosten hebt u al gemaakt die niet ‘verkoopbaar’ zijn?
  • klanten hebt u al verloren omdat ze niet bediend werden?
  • kansen zijn er nog om verder door te breken op de markt?

Onze hulp is:

  • Niet omdat u het niet kan
  • Niet omdat u het niet weet wat de problemen zijn
  • Niet omdat u geen gevoel van oplossing kent
  • Wel sneller omdat er minder zoekende energie is
  • Wel gerichter omdat er een constante focus is
  • Wel vlotter omwille van goede facilitering van oplossingen

Snelle en blijvende resultaten. Daar gaan wij voor.

 

 

Hoeveel tijd maakt u per week vrij om deze inkoopfunctie op te volgen? Net zoals uw klanten bent u er van overtuigd dat alles beter kan. Wij komen niet om uw mensen te controleren, maar om te helpen met best practices.

Dat is het voordeel van een externe hulplijn. Wij maken tijd vrij in uw plaats. Zo wordt u geholpen op een steeds belangrijk wordende functie in uw organisatie. Daarenboven hebt u een hoge terugverdiendheid van onze actieve hulp.

Dit heeft geen pasklaar antwoord, maar in het algemeen is het de balans tussen aansturing en zelfsturing. Zelfsturing is het interne ondernemerschap. Dit moet diep in de organisatie verworteld zijn.  Vandaar onze aanpak met uw mensen. Wij willen ze terug ondernemerschap aanleren. Er zijn echter ook regels van bedrijfslogica en rechtvaardigheid. Deze regels vormen de basis van aansturing. Hoe hoger de graad van senioriteit en intern ondernemerschap, hoe minder bijsturende regels er nodig zijn.

Complexe organisaties neigen tot over-regulering en de beslissingssnelheid wordt hiermee afgeremd. Dit is juist de bepalende factor in de klantfocus. Het vinden van deze balans voor elke commerciële situatie in de juiste cultuur is één van de hoofdopdrachten van het topmanagement. Hier helpen wij graag om terug snelheid, verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemerschap terug te vinden.

Een harde uitspraak, die wijzigt naargelang de positie in de organisatie. 

Groei zorgt voor schaalvoordelen: meer koopkracht, meer kostenvoordelen, meer markten, meer uitbreiding, meer klanten, meer omzet, meer winst. Het zijn een soort revoluties voor de organisatie.

Groei zorgt ook voor organisatiecomplexiteit. De afstand tussen de vloer en het topmanagement vergroot. Beslissingen nemen vraagt afstemming en communicatie. Dit is afremmend op innovatie en succes en stimuleert kantoorpolitiek. Wie heeft nu wat te vertellen in een complexe organisatie?

De focus op klanten is weg. Succesvolle organisaties reageren vlug op klantvragen, innovatieve ontwikkelingen, marktlanceringen. Snelle en intense groeischokken zorgen ervoor dat invulling van de klantverwachting primeert op de optimale aanpak. Eerst oplossen en later optimaliseren. Dit drijft een tweespalt tussen verkoop en inkoop. Wij willen niemand hiervan de schuld geven. Het is een logische evolutie, en wij maken tijd om de connectie te herstellen.

Based on the average profit margin of 7,25% and that the procurement costs are 60% of the production cost, we have following P/L-account:

  Before After
Sales € 1200 € 1200
Procurement €, 600 €  594
Production €  400 €  400
SG&A €  113 €  113

Margin

€ 87

€ 93

% Profit

7,25% 7,75%
Leverage   1,069

There are two columns. Before cost reduction and after cost reduction. Let’s assume that the procurement costs are reduced with 1%, and that sales and all other costs remain on the same level. The profit margin jumps to 7,75%. This is an increase of 6,9% compared with the former profit margin. We speak in general of factor 6, although we could say that it is almost 7.


Of course your reality of business is more complex, but sometimes a simple model leads to new insights.

In reality we assess other soft and hard benefits of a better spend control:

• Enhanced factor productivity, which decreases the production costs

• Lower administrative transaction costs, which decreases SG&A (costs of sales, general and administration)

• Better fulfillment of the sales orders, which lifts your turn-over.

Het goed afstemmen van de toevoerketen (supply chain: inkoop en logistiek) lijkt vanop afstand een eenvoudige zaak, maar in de praktijk moeten heel wat details samenvallen om tot een goed resultaat te komen. Wij, als externe experts, kunnen helpen in inzichten en voorbeelden, maar u en wij willen een duurzame oplossing. Deze duurzame oplossing kan enkel gerealiseerd worden als wij uw mensen helpen en opleiden.

Het overdragen van ‘eigenaarschap’ is de kern van change management. Hier ligt ons unieke marktvoorstel.

Blue Chain heeft de overtuiging om via samenwerking duurzame oplossingen te realiseren. Vaak zien wij deze modellen altijd tot discussies leiden als de besparingen veruit de verwachtingen overtreffen in een later stadium van de opdracht. Samen hebben we dan een focus op het rekenmodel en niet meer op onze samenwerking.

Wij geven graag onze hoge terugverdiendheid aan u, want op deze wijze bent u tevreden van onze dienstverlening en bent u graag een referentie voor andere potentiële klanten.

Een duidelijk model is wel bespreekbaar, zolang de inzet en samenwerking van beide partijen geborgd zijn en dit niet leidt tot opportunistisch gedrag. 

Ja zeker, doch ze zijn niet algemeen openbaar. Deze referenties zijn niet publiek te delen, en anderzijds wil u ook op C-level mensen (Eigenaar, Directeur, Vice President) spreken. Zoals u weet hebben deze groep van mensen het net heel druk. Op verzoek delen onze referenties tijdens gevorderde verkoopgesprekken. 

Heeft u niet gevonden de vraag die u zocht?

Contacteer ons